Mağaza

3D modelleme ve animasyon oluşturmak için hazırlanan bu eğitim içeriğinde kendini keşfetmeye hazır mısın?

Bu derste; Blender uygulaması aracılığıyla katı ve organik modelleme teknikleri başta olmak üzere, modellerde performansı arttırmaya yönelik optimizasyon, animasyon, UV map hazırlama, materyal (doku) kaplama, sculpting, rigging ve render alma konularını incelersin. Blender’ı bilgisayara kurup, temel menüleri inceleyecek; Import, Pan, Rotate, Zoom, Gizmo, eksen kısıtlama, izole etme gibi kavramları ve Knife, Loop Cut, Inset, Extrude, Bevel, Copy gibi komutları ve modifier ekleme, Subdivision Surface Modelleme, UV Map açma, Matcap, Materyal oluşturma, sahneye ışık ve kamera koyup render alma gibi birçok tekniği keşfedersin.

Chat'i Aç
İletişim Uzmanımızdan Destek Alın.
Eğitimleriniz ve merkezleriniz hakkında bilgi alabilir miyim?